Reciclatje de Piles

NO TIREU LES PILAS. DIPOSITA-LES A L'AJUNTAMENT