Localització

Localización de AlfauirDADES GEOGRÀFIQUES

Alfauir és un municipi integrat en un espai geogràfic denominat la Vall del Vernissa, situada en la part sudoccidental de la comarca de la Safor.

El terme municipal té una superfície de 6,18 km2, y presenta dues parts ben diferenciades,  separades pel riu Vernissa: la part nord està ocupada fonamentalment pel territori del monestir de Sant Jeroni de Cotalba i la part sud on es troba el poble, dominada per la serra d'Ador. Destaquen al sud les alçàries del tossal del Castell, el Sister i el Carreró. La part meridional del terme coincideix amb la conca del barranc d'Alfauir o Vinuesa. Limita al nord amb el terme de Ròtova i Palma de Gandia, a l'oest amb Ròtova i Castellonet de la Conquesta, a l'est amb Palma de Gandia i Ador, i al sud amb Ador i Castellonet de la Conquesta.

El clima és temperat, amb hiverns suaus i estius relativament càlids. Les precipitacions anuals solen ser abundants, concentrades principalment en tador i hivern.

En la pràctica totalitat del terme municipal predomina el monocultiu de cítrics.

Els serveis locals es concentren en el carrer Gandia i ronda Salvador Cardona, on es localitzen la fàrmacia, el centro social i la cooperativa agrícola.

COMUNICACIONS

 Carretera: 75 km de València, 120 km d'Alacant i 9 Km de Gandia.

 Accés per l'autobia CV-60, Gandia-El Morquí, eixida 32.

 Autobusos: companyia La Amistad (freqüència 2 viatges al dia).

 Tren: rodalies Gandia-Valencia.

Localización de Alfauir

 Localització respecte a la comarca