CALENDARI DEL CONTRIBUENT

CALENDARI FISCAL DE L'EXERCICI 2020

Període de pagament voluntari (impostos i taxes municipals de caràcter periòdic) delegats a la Diputació de València:

IBI URBANA - IBI RÚSTICA - FEM - VEHICLES - ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D'APARCAMENT

De l'1 d'octubre a l'1 de desembre (ambdós inclusivament).