Altres AdministracionsSeleccione un enllaç el qual li portarà a la pàgina del Servei que haja seleccionat en una nova finestra:


logo_DVA

Pagament de Tributs Diputació València
   Els contribuients dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.


Servei PROP de la Generalitat Valenciana
  
Logo OVCOficina Virtual del Cadastre
 Comprovació Certificats Cadastrals, Cartografia i Dades Cadastrals entre altres serveis.
Logo AdministraciónAdministració General de l'Estat
 Informació i accés a serveis de l'Adm. General de l'Estat.
Logo AEATAgència Tributària
 L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
Logo TGSSTresoreria General Seg. Social
 Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Serveis de la Seguretat Social.
Logo VUEFinestreta Única Empresarial
 Creació de noves activitats empresarials, serveis integrats de tramitació i assesorament.